Ang alamat ng durian. Evil Mujo: Alamat ng Durian

Durian

Ang alamat ng durian

Si Tandang During ay karaniwan nang ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During nang ma tiyak na doon nanggagaling ang amoy. Nadurog ang kanyang bungo at nalamog ang buong katawan. Alamat ng Durian Buod Ang alamat ng durian Daria ay tungkol sa isang matandang ang nais lamang ay mapag-isa. Naniwala ang mga taong ito'y ibinigay ni Bathala bilang isang alaalang tagapagpagunita hinggil kay Durian noong nabubuhay pa siya.

Nächster

sportsfirstaid.redcross.org.uk: Alamat ng Durian Filipino Aralin

Ang alamat ng durian

Nag-iisa sa kubo sa paanan ng bundok at hindi naki-salamuha sa mga tao. Hanggang isang araw, naamoy ng mga taga-baryo ang isang masangsang na amoy. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Nagpasya ang mga tao na hanapin ang pinanggalingan ng amoy. Ang sinabi ng Dakilang Lumikha ay natupad.

Nächster

Alamat ng Durian

Ang alamat ng durian

Sa gayon ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao hanggang maging panakot na lamang siya sa makukulit na mga bata. Pumanaw siya nang walang karamay. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During at natiyak na doon nanggagaling ang amoy. The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available. Sa pagdaan ng mga araw ay tumindi ang masamang amoy. Masarap at matamis ang laman ng bunga.

Nächster

Durian

Ang alamat ng durian

Ang laman ay malasutla at matamis. Karaniwan nang panakot sa mga bata ang kanyang pagkatao at sabi nila ay may lahi itong mangkukulam. Sinuman sa kaharian ay walang makapagbigay ng lunas. They don't know what and where it came from. Ipinalibing siya ng kanyang magulang sa gilid ng kabundukan. Kinabukasan ay natagpuan na lamang ng kanyang magulang si Duri na wala nang buhay malapit sa tabing dagat.

Nächster

Alamat ng durian

Ang alamat ng durian

Kilala siya sa bansag na Tandang During. Nakita nilang ang balat ng bunga ay manipis at maliit ang buto. Noon di'y nangalaglag ang lahat ng mga kahoy at natabunan ang katawan ni Sangkalan. You can find the tagalog version here at. Tandang During used to live by herself since her husband and their children died.

Nächster

Alamat ng Durian

Ang alamat ng durian

Nagsipitas silang lahat at nag uwi sa kani-kanilang bahay. Ang Datu ay nalungkot at nawalan ng lakas na harapin ang katotohanan. . Kanyang dinigma at pinasuko pati ang mga Bilaan at Manobos. She lives on the lower part of the mountain.

Nächster

Durian

Ang alamat ng durian

Isang araw, tinikman ni Datu Duli ang isang hinog na bunga. Dahil sobrang hinoy ay nagsisimula nang bumuka ang mga prutas. Hinanap nila ang matanda ngunit di nila ito nakita. Hiniling ni Dulian sa kanyang ama na kapag siya'y namatay ang kanyang bangkay ay doon ilibing sa ilalim ng durungawan ng kanyang ina upang maipagdasal ang kanyang kaluluwa sa lahat ng sandali. Dahil sobrang hinog ay nagsisimula nang bumuka ang mga prutas.

Nächster

Alamat Ng Durian

Ang alamat ng durian

Nakatutulig na putok ang arinig pagkatapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punong-kahoy na nakatayo sa libingan ni Durian. Several years have passed, the young childrens are now grown up. Nakatutulig na putok ang narinig at pagkatapos ng ilang saglit may nakitang mahiwagang liwanag na nakabalot sa punongkahoy na nakatayo sa libingan ni Dulian. Sa di-kawasa ay dumating ang malungkot na sandali. Patusok-tusok ang panglabas na anyo at bumubuka na sa sobrang pagkahinog. Ano ang naging dahilan ng kanyang pagiging mahiyain? Sa ikasiyam na araw ay napansin sa libing ni Dulian na may halamang sumisibol. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik.

Nächster